Loading...

Telecomunication

ความสำคัญของการให้บริการทางด้าน TELECOM ต้องมีความรวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอย่างทั่วถึง

ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้โดยคัดสรรค์ วัสดุ และทีมงานที่มีความชำนาญ

เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถ ขยายขอบเขต และคุณภาพการให้บริการได้อย่างไม่มีสิ้นสุด

About Tarnas

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด

ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบเครือข่ายที่ใช้ในโครงข่าย Telecom

Phone : +66 090 2907 - 9

Fax : +66 2 090 2910

Email : info@tarnasasia.com

FIND US HERE