Loading...

Transportation Infrastructure Service

การให้บริการบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชนเป็น หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในการซ่อมบำรุง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT BLUE LINE ทั้ง 18 สถานี

มาตรฐานความปลอดภัย แผนงาน และการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ภายใต้ระยะ เวลาที่จำกัด เป็นความท้าทายที่สำคัญ ทีบริษัทให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกค้า และ ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนนับล้านคน

ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่เข้าใจถึงความสำคัญของงาน พร้อมทั้ง ประสบการณ์ทำงานทำให้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดย บริษัทฯ ยังทำการพัฒนาขีดความสามารถ และระยะเวลาในการให้บริการ อย่างต่่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบขนส่ง มวลชน สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

About Tarnas

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด

ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบเครือข่ายที่ใช้ในโครงข่าย Telecom

Phone : +66 090 2907 - 9

Fax : +66 2 090 2910

Email : info@tarnasasia.com

FIND US HERE