Loading...

INNOVATION FOR DIGITAL TRANSFORMATION

มี PLATFORM ให้บริการ เพื่อปรับธุรกิจของลูกค้าให้เข้าสู่ยุค อย่างสมบูรณ์ดังนี้


เป็นระบบ จัดการ ยืม/คืน สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือมีความ SENSITIVE ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการควบคุมตั้งแต่การขออนุมัติ จนถึงการคืน โดยใช้ระบบ AUTHENTICATION ผ่าน ทาง PHYSICAL และ DIGITAL KEY พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลแบบ EVENT BASE และ ระบบจัดการ สภาพแวดล้อม ในการจัดเก็บเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ถูกจัดเก็บภายใต้สถาวะ แวดล้อมที่ผู้ผลิตกำหนด


PLATFORM ธีออน (THEON) เป็น PLATFORM ที่ประกอบไปด้วย IOT SENSOR TRANS- MITTER และ SOFTWARE เพื่อนำค่ที่อ่านได้มาเก็บไว้บน SERVER ผ่านโครงข่าย NB ของ ผู้ให้บริการในประเทศ PLATFORM นี้มีใว้เพื่อสนับสนุน IOT ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบ BIG DATA เพื่อทำ DATA ANALYTIC นอกจากนี้ THEON ยังมีความสามารถในการสั่งการกลับไปที่ IOT SENSOR TRANSMITTER ทั้งแบบ AUTOMATIC และ MANUAL เพื่อให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถควบคุมทางไกลได้ (REMOTE CONTROL)

About Tarnas

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด

ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบเครือข่ายที่ใช้ในโครงข่าย Telecom

Phone : +66 090 2907 - 9

Fax : +66 2 090 2910

Email : info@tarnasasia.com

FIND US HERE