Loading...

News & Activities

Activities

ดาต้าเซ็นเตอร์

EPISODE 2 WHY ARE DATA CENTERS IMPORTANT TO BUSINESS?

การประเมินการออกแบบ Data Center: ในเนื้อหานี้จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการประเมินการออกแบบ Data Center ที่มีการศึกษาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถึงหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...

Read more
ดาต้าเซ็นเตอร์

EPISODE 1 WHY ARE DATA CENTERS IMPORTANT TO BUSINESS?

Data Center (ศูนย์ข้อมูล) เป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรหรือธุรกิจที่มีความสำคัญมากในการบริหารจัดการข้อมูล ดังนั้น เราจะมาพูดถึงความสำคัญของ Data Center ดังนี้: เก็บรักษาข้อมูล: Data Center เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บรักษาข้อมูลสำคัญขององค์กร รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ การเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้มีความคงเส้นคงวา เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันข้อมูลไม่สูญหายหรือถูกแฮ็กเกอร์บุกเข้ามาขโมยข้อมูล...

Read more
Predictive Maintenance

Safety For Construction

งานก่อสร้างในประเทศไทยมีการ เพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง คืออุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ความสูญ เสียจากงานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ โดยสถิติจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพบว่า อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงานในไตรมาสที่ 1/2566 จำแนกประเภทกิจการ เป็นประเภทงานก่อสร้างสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ร้อยละ 41.85 และมีคนงานจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจา กงานก่อสร้างโดยมีสถิติ...

Read more
Predictive Maintenance

Maintenance คืออะไร และมีความสำคัญแค่ไหน

Maintenance บริษัท ธาร์ณัส จำกัด มีบริการ Preventive Maintenance, Predictive Maintenance และ Proactive Maintenance โดยทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า มีบริการและรับประกันหลังการบริการ พร้อมให้คำปรึกษาหากท่านมีปัญหาในการใช้งาน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more
ดาต้าเซ็นเตอร์

Data Center คืออะไร

Data Center คือสถานที่ที่ใช้ในการวาง Server ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค ระบบจัดเก็บข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ที่องค์กรใช้ในการประกอบ การประมวลผล, การจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีขนาดใหญ่ หรืออื่นๆ จะถูกเก็บไว้ในเครื่อง Server หลัก การดึงข้อมูลออกจาก Data center เปรียบเสมือนการดึงข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เครื่องไหนก็ตามบนโลกใบนี้ การดึงฐานข้อมูลเดียวกันจะอยู่ที่ Data center เดียวกันเสมอ...

Read more

News

Blog-post Thumbnail

ประณีตและรวดเร็วคือวิสัยทัศน์ของพวกเรา

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด พร้อมกับทีมงานมืออาชีพ

ลงสำรวจพื้นที่หน้างานก่อนเริ่มการก่อสร้างในโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าภาคใต้ ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Egat...

Read more
Blog-post Thumbnail

Workshop Day

Tarnas Co., Ltd. organized a seminar on communication courses on Saturday, May 13, 2023. with Miss. Piyalak Sukonrat The Chief Executive Officer is honored to be the instructor of this course. The details of this course will discuss effective and effective communication. Communication planning, communication management, and communication control system.

Read more
Blog-post Thumbnail

External Audit

Tarnas Co., Ltd conducted an External Audit of the ISO 3 system 9001:2015 14001:2015 45001:2018. by The Bureau Veritas Team, April 24-26, 2023 in order to Surveillance Audit 9001:2015, 14001:2015, and Re-Certification Audit 45001:2018 with two projects audited: MRT Yellow Line Project, One Bangkok Project Cabling.

Read more
Blog-post Thumbnail

THE TRAINING TOPIC

Tarnas Co., Ltd. participated in Power Meeting activities with National Telecommunication Co., Ltd. and trained on the use of lithium-ion batteries at CK Resort Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat Province on 8-9 July 2023, The speaker of Tarnas (Mr. Thanapon Kanyaworanun) and the team (Ms. Chatchaya Sritub) participated in the lecture together.

Read more
Blog-post Thumbnail

Tarnas Songkran day

Tarnas Co., Ltd There was a ceremony to pour water on the Buddha image of the president of the office. and pouring water on the head senior executives in the office and Miss. Piyalack Chief Executive Officer has given a sermon to be auspicious to all staff of Tarnas Before the long holiday during the Songkran Festival within the event, there was a safe driving campaign and the distribution of waterproof envelopes to prepare for the Songkran festival tradition.

Read more
Blog-post Thumbnail

THE TRAINING TOPIC

Tarnas Co., Ltd. and the National Telecommunications Administration (NT) participated in the lithium-ion battery training at Amari Watergate on March 9, 2023, The speaker of Tarnas (Mr.Tanapon Kanyavoranan) and the team (Miss Chatchaya Srithup, Mr.Sorawit Thepnarong) attended the lecture together.

Read more
Blog-post Thumbnail

Audit

Tarnas Co., Ltd conducted an internal audit of the ISO 3 system 9001:2015 14001:2015 45001:2018. by Internal Audit Team, March 27-29, 2023 in order to prepare to be audited externally by Bureau Veritas Thailand.

Read more
Blog-post Thumbnail

Congratulations!

Miss Piyalak Sukonrat Chief Executive Officer Tarnas co., ltd. Won the honor plaque. Outstanding alumni in the career/career success category, At the award ceremony for outstanding alumni of Prince of Songkla University,, the Buddha calendar was in 2022.

Read more
Blog-post Thumbnail

The training topic

Tarnas Co., Ltd. and the National Telecommunications Administration (NT) participated in the lithium-ion battery training at Ngamwongwan Training Center on February 24, 2023, The speaker of Tarnas (Mr.Tanapon Kanyavoranan) and the team (Miss Chatchaya Srithup, Mr.Sorawit Thepnarong) attended the lecture together.

Read more
About Tarnas

Tarnas Co.,LTD.

Distributors of power systems, air conditioning systems, backup power systems, and network systems used in telecommunications networks.

Phone : +66 2 090 2907 - 9

Fax : +66 2 090 2910

Email : info@tarnasasia.com

FIND US HERE